Habarlar

 • PP (polipropilen) Aşakdaky klapan halta görnüşlerini blokirläň

  PP (polipropilen) Aşakdaky klapan halta görnüşlerini blokirläň

  PP Blok aşaky gaplaýyş haltalary takmynan iki görnüşe bölünýär: açyk halta we klapan halta.Häzirki wagtda köp maksatly açyk agzy haltalar giňden ulanylýar.Inedördül düýbüniň artykmaçlyklary, owadan görnüşi we dürli gaplaýyş maşynlarynyň amatly baglanyşygy bar.Vananyň s ...
  Koprak oka
 • Pp dokalan polibagda näçe dürli örtükli film ýa-da laminirlenen film

  Pp dokalan polibagda näçe dürli örtükli film ýa-da laminirlenen film

  Köplenç PP dokalan haltalarda ulanylýan 4 görnüşli örtük filmi bar.Örtük filminiň görnüşleri we häsiýetleri, PP dokalan sumkanyň başlangyç talaplarydyr.Iň gowy film materialyny saýlamazdan ozal bilmeli.Ulanyjynyň talaplaryna baglylykda örtük filminiň bäş görnüşi ýa-da laminirlenen f ...
  Koprak oka
 • Gaplaýyş pudagynda BOPP dokalan haltalaryň köpdürliligi

  Gaplaýyş pudagynda BOPP dokalan haltalaryň köpdürliligi

  Gaplaýyş dünýäsinde, BOPP polietilen dokalan haltalar çydamly we göze ýakymly gaplama çözgütlerini gözleýän kärhanalar üçin meşhur saýlama öwrüldi.Bu haltalar polipropilen dokalan mata bilen örtülen BOPP (iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen) filmden ýasalyp, olary güýçli, ýyrtyk edýär ...
  Koprak oka
 • näme üçin gury minom, gips gaplamak, sement gaplamak üçin mahabat * ýyldyz sumkasyny saýlaň.

  näme üçin gury minom, gips gaplamak, sement gaplamak üçin mahabat * ýyldyz sumkasyny saýlaň.

  Gury minom, gips we sement gaplaýyş materiallary üçin önümiň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmek üçin dogry gaplama haltasyny saýlamak möhümdir.“Shijiazhuang Boda Plastic Chemical Co., Ltd.” ýokary hilli gurluşyk materiallaryny öndürmekde 20 ýyllyk tejribesi bolan öňdebaryjy öndüriji ...
  Koprak oka
 • jumbo sumka görnüşi 10: tegelek FIBC - ýokarky we tekiz aşaky

  jumbo sumka görnüşi 10: tegelek FIBC - ýokarky we tekiz aşaky

  Tegelek FIBC jambbo haltalary, Dürli materiallary daşamak we saklamak üçin meşhur seçim.Bu äpet haltalar 1000 kg çenli ýük saklap bilýän çydamly we çeýe material polipropilenden ýasalýar.Bu FIBC haltalarynyň tegelek dizaýny, olary doldurmagy we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar, olary ...
  Koprak oka
 • “Jumbo Bag” 9-njy görnüş: Tegelek FIBC - Iň ýokary çykýan we çykarylýan ýer

  “Jumbo Bag” 9-njy görnüş: Tegelek FIBC - Iň ýokary çykýan we çykarylýan ýer

  FIBC äpet haltalary üçin iň soňky gollanma: Köp halta ýa-da çeýe aralyk köp gaplar diýlip hem bilinýän FIBC jumbo haltalary, däne we himiki maddalardan başlap, gurluşyk materiallaryna we başga-da dürli materiallary daşamak we saklamak üçin meşhur seçimdir. .P-den ýasalan ...
  Koprak oka
 • Jumbo sumka 8 görnüşi: Tegelek FIBC - Topokarky açyk we çykarylýan ýer

  Jumbo sumka 8 görnüşi: Tegelek FIBC - Topokarky açyk we çykarylýan ýer

  Köpçülikleýin material işlemek zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt, açyk ýokarky we drena design dizaýny bilen innowasion tegelek FIBC bilen tanyşdyrmak.Bu köptaraply we çydamly köp halta, poroşoklardan we granulalardan başlap ... dürli materiallary netijeli we amatly saklamak we daşamak üçin niýetlenendir.
  Koprak oka
 • jumbo sumka görnüşi 7: tegelek FIBC - ýokarky açyk we tekiz aşagy

  jumbo sumka görnüşi 7: tegelek FIBC - ýokarky açyk we tekiz aşagy

  Tegelek köpçülikleýin sumkalarda (FIBC) tegelek / turba bedeni bar, ol tikişsiz.Torbanyň diňe ýokarky we aşaky paneli tikilende, tegelek stil haltalary inçe we gidroskopiki materiallar üçin amatlydyr.Bu köp haltalar / FIBC haltalar tegelek / turba dokalan matadan ...
  Koprak oka
 • jumbo görnüşi 6: iki esse ýokary we çykaryjy spout

  jumbo görnüşi 6: iki esse ýokary we çykaryjy spout

  Senagat fibc sumka kompaniýasy üçin ajaýyp habar!Biziň kompaniýamyz, azyk derejesindäki dokalan haltalaryň önümçilik ülňülerine we howply materiallary daşamak üçin BMG tarapyndan tassyklanan dokalan haltalara müşderiniň talaplaryna baglylykda dokalan haltalary düzüp biler.jintang (boda) ...
  Koprak oka
 • jumbo görnüşi 5: ýokarky açyk we boşadylýan ýer

  jumbo görnüşi 5: ýokarky açyk we boşadylýan ýer

  Köp önümler iberilende we saklanylanda çeýe aralyk köp mukdarda konteýner (FIBC) haltalary köp taraplylygy we çykdajylylygy sebäpli meşhur saýlawdyr.Şeýle-de bolsa, FIBC kompaniýasyny saýlanyňyzda, doldurmak we boşatmak üçin ulanylýan burunlaryň görnüşini goşmak bilen dürli faktorlar göz öňünde tutulmalydyr....
  Koprak oka
 • jumbo sumka 4 görnüşli doldurgyç we aşaky akym

  jumbo sumka 4 görnüşli doldurgyç we aşaky akym

  Hytaýdan FIBC BAGS.Çeýe aralyk köpçülikleýin konteýnerler (FIBCs, Bulk sumkalar, Jumbo haltalary ýa-da 1 tonna torbalar hem diýilýär) 500kg-2000 kg ýa-da ondanam köp gury we boş materiallary ygtybarly ýükleýän çeýe gaplaýyş önümleri.Jumbo haltalary - FIBC haltalary islendik materialyň agramyny saklap biler (şeýle ...
  Koprak oka
 • jumbo sumka görnüşi 3: doldurgyç we tekiz aşagy doldurmak

  Dolduryjy we tekiz aşaky FIBC sumkasy, köp material daşaýarka we saklananda ajaýyp saýlawdyr.Bu çeýe aralyk köp mukdarda gaplar çydamlylygy, köp taraplylygy we çykdajylylygy bilen tanalýar.Çukurlary we kwartiralary doldurmak ýaly aýratynlyklary goşsaňyz, ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6