• sim çyzgy ussahanasy

  • dokma ussahanasy

  • örtük ussahanasy

  • çap ussahanasy

  • sumka ýasamak ussahanasy

  • tikin ussahanasy

Önümlerimiz

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

Blok aşaky klapan sumkasyndan PP dokalan matalara çenli, ösen enjamlarymyz, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin islendik programmada deňi-taýy bolmadyk önümleri üpjün edip biler.Hünärmen bilen habarlaşyň

  • gsdgds
  • gdsg
  • gdsgs
  • dsfsdgs

Biz hakda

"Shijiazhuang Boda Plastic Chemical Co., Ltd." 2001-nji ýylda döredildi we häzirki wagtda "Hebei Shengshi Jintang Packaging Co., Ltd." atly doly golçur kärhanasy bar. Jemi üç sany zawodymyz bar, ilkinji zawodymyz 30,000-den gowrak. inedördül metr we ol ýerde işleýän 100-den gowrak işgär.Ikinji zawod, Şijiazhuang şäheriniň etegindäki Ksingtangda ýerleşýär.“Shengshijintang Packaging Co., ltd”Ol 45,000 inedördül metrden gowrak we ol ýerde işleýän 200 töweregi işgäri eýeleýär.Üçünji zawod 85,000 inedördül metrden gowrak we ol ýerde 200 töweregi işgär işleýär.Esasy önümlerimiz, ýylylyk bilen örtülen blok aşaky klapan sumkasy.

Biziň artykmaçlygymyz 01

Zawodyň ululygy (inedördül metr)

Üç sany zawodymyz bar, birinjisi 30,000 inedördül metr, ikinjisi 45,000 inedördül metr, üçünjisi 85,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.Biz bilen habarlaşyň

sdad

Biziň artykmaçlygymyz 02

Zawodyň ululygy (inedördül metr)

Ekstruziýadan gaplamaga çenli ösen enjamlar bar.Önümiň hiliniň müşderileriň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ajaýyp hil synag enjamlarymyz bar.Biz bilen habarlaşyň

sasda

Biziň artykmaçlygymyz 03

Söwda maglumatlary

Satuwyň ýyllyk mukdary (Million ABŞ dollary): 10 million dollar - ABŞ-nyň 50 million dollarlyk ýyllyk satyn alyş mukdary (Million ABŞ dollary): ABŞ-nyň 2,5 million dollary - 5 million dollar.Biz bilen habarlaşyň

fghfdhh